دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تابستان 1398 
1. بررسی کارایی مدل هیبریدی Wavelet-M5 در پیش بینی فرآیند بارش-رواناب

صفحه 0-0

علی دوانلو تاجبخش؛ وحید نورانی؛ امیر مولاجو


3. چالش‌ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط‌زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

صفحه 0-0

مهنوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ حمیده حسینی صفا


8. ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار

صفحه 0-0

الهام کاظمی کرانی؛ مرضیه ثمره هاشمی؛ سودابه گلستانی؛ میثم ثمره قاسم شعبجره


14. بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در یک اقلیم نیمه‌مرطوب

صفحه 0-0

زهرا افضلی گروه؛ علیرضا فریدحسینی؛ بهرام بختیاری


17. شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی

صفحه 0-0

محمد مهدی مقیمی؛ فرزانه خواجه ای؛ محمد رضا محمودی


19. ارزیابی کارآیی مدل SRM و HBV در شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوزه آبخیز بوجین

صفحه 0-0

محمد مهدی ارتیمانی؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور


20. نقش قدرت در دیپلماسی آب

صفحه 0-0

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ سید مسعود موسوی شفائی


24. تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت آب رودخانه دز

صفحه 0-0

سعید آزیش؛ علی عصاره؛ داود خدادادی دهکردی