تماس با ما

سوالات مطرح شده در این بخش حداکثر در مدت یک روز پاسخ داده می شوند. لطفا سوالات خود را تنها از طریق این سامانه مطرح فرمایید و با دفتر مجله تماس نگیرید.

 ایمیل دفتر مجله: iwrr.journal@gmail.com

ایمیل سردبیر (دکتر رضا کراچیان): kerachian@ut.ac.ir


CAPTCHA Image