اخبار و اعلانات

مجله تحقیقات منابع آب ایران در ارزشیابی انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بالاترین امتیاز ممکن (درجه الف) را کسب کرد.

مجله تحقیقات منابع آب ایران در ارزشیابی انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399 (بر اساس عملکرد مجله در سال 1398) بالاترین امتیاز ممکن (درجه الف) را  کسب کرد. در ارزشیابی دوره قبل نیز این مجله بالاترین امتیاز ممکن (درجه A) را کسب کرده بود.

مطالعه بیشتر

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع

مطالعه بیشتر

فرم واگذاری حق چاپ

فرم واگذاری حق چاپ

مطالعه بیشتر

فرم اشتراک مجله

فرم اشتراک مجله را از این لینک دریافت نمایید.

مطالعه بیشتر

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط فرهنگستان علوم در سال 1397، مجله تحقیقات منابع آب ایران به عنوان بهترین مجله علمی - پژوهشی کشور در زمینه مهندسی آب و آبیاری انتخاب شده است.

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط فرهنگستان علوم در سال 1397، مجله تحقیقات منابع آب ایران به عنوان بهترین مجله علمی - پژوهشی کشور در زمینه مهندسی آب و آبیاری انتخاب شده است. 

مطالعه بیشتر

بر اساس آخرین ارزشیابی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مجله تحقیقات منابع آب ایران به عنوان یکی از ده نشریه برتر کشور در گروه فنی و مهندسی انتخاب شد.

بر اساس آخرین ارزشیابی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مجله تحقیقات منابع آب ایران به عنوان یکی از ده نشریه برتر کشور در گروه فنی و مهندسی انتخاب شد.

مطالعه بیشتر

به مقالات پذیرفته شده به ترتیب تاریخ پذیرش جلد، (Volume) و شماره (Number) اختصاص داده می شود. پس از تکمیل صفحه بندی مقاله، فایل پی دی اف مقاله نیز بارگذاری خواهد شد. لازم به ذکر است در یک شماره مجله، از یک نویسنده بیش از یک مقاله قرار داده نمی شود.

به مقالات پذیرفته شده به ترتیب تاریخ پذیرش، جلد (Volume) و شماره (Number) اختصاص داده می شود. پس از تکمیل صفحه بندی مقاله، فایل پی دی اف مقاله نیز بارگذاری خواهد شد. لازم به ذکر است در یک شماره مجله، از یک نویسنده بیش از یک مقاله قرار داده نمی شود.

مطالعه بیشتر