اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقالات تهیه شده برای مجله تحقیقات منابع آب ایران نباید قبلا  به زبان فارسی یا غیرفارسی چاپ شده باشند یا در مجله دیگری در حال داوری باشند. در تهیه مقالات لازم است کلیه اصول حرفه ای و اخلاقی رعایت شده باشند و کلیه نویسندگان از ارسال مقاله به مجله مطلع باشند. در صورت مشاهده هرگونه تقلب علمی در مقالات ارسال شده، مقاله از سامانه داوری حذف خواهد شد و موضوع تقلب برای تصمیم گیری در مورد نحوه برخورد با مولفین مقاله در هیأت تحریریه مجله مطرح و بررسی خواهد شد.

برای آشنایی با مفاهیم تقلب علمی و مصادیق آن می توان به لینکهای زیر مراجعه کرد:

http://www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf
http://www.ethics.elsevier.com/pdf/ETHICS_PLA01a.pdf
http://www.elsevier.com/reviewers/reviewers-update/archive/issue-2/a-question-of-ethics-plagiarism-and-ethical-infringement-in-publishing