دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 0-0 
1. بهینه‌سازی برداشت انتخابی در مخازن با هدف بهبود کیفیت آب

صفحه 0-0

علیرضا یحیائی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


3. تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

صفحه 0-0

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


7. بهینه‌سازی تبادل آب مجازی در شرایط مختلف کشش قیمتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

صفحه 0-0

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ میرمحمد آزاد خراسانی؛ محمود اولاد قره گوز؛ علی محمدی


9. بهبود پیش بینی دبی جریان با استفاده از داده گواری در مدل مفهومی Hymod

صفحه 0-0

مریم تاجیکی؛ علی نجفی نژاد؛ عبدالرضا بهره مند؛ خِریت شوپس؛ هری-آن هندریکس-فرانسن


12. تخمین فواصل پیش‌بینی در ریزمقیاس‌نمایی مدل‌ گردش عمومی جو بر پایه شبکه عصبی

صفحه 0-0

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ ناردین جباریان پاک نژاد


18. توسعه مدل برنامه ریزی و مدیریت در استفاده مجدد و تخصیص بهینه پسابهای شهری

صفحه 0-0

اصغر جهانی بهنمیری؛ ناصر مهردادی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ مجید حسین زاده


26. بررسی اثر توپوگرافی زمین بر ضریب رواناب و سیلاب دامنه های حوضه‌ آبخیز با استفاده از TOPMODEL

صفحه 0-0

محمد حسین پیشوائی؛ تورج سبزواری؛ رضا محمدپور؛ شبنم نوروزپور