موضوعات = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 15
1. تحلیل عدم قطعیت شبیه‌سازی منحنی‌های شدت مدت فراوانی در سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از مدل‌ مولد آب و هوا (مطالعه موردی: تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

رویا حبیب نژاد؛ علیرضا شکوهی


2. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


4. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی بهینه کشت محصولات زراعی: مطالعه موردی حوضه قره‌سو استان گلستان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 251-271

الهام کلبعلی؛ سامان ضیائی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ مهدی ذاکری نیا


6. مروری بر مفاهیم و اصول توسعه طرح‏های سازگاری با تغییر اقلیم

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 263-268

فرزین جیرانی؛ سعید مرید


7. بررسی اثرات تغییراقلیم بر دما، بارش و خشکسالی‌های دوره آتی حوضه شادگان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-139

محمد علی نوده فراهانی؛ آنا راسخی؛ بهنام پرماس؛ عبدالرحمن کشوری


8. واکاوی فراوانی بارش برف در ایران طی چند دهه گذشته

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 279-283

مجید منتظری


10. کاربست مدل های همادی آمریکای شمالی در پیش بینی فصلی بارش گستره ی ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 28-38

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو رابرتسون


11. بررسی اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای هواشناسی و خشکسالی استان گلستان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 205-213

کامی کابوسی؛ محمد کردجزی


12. بررسی اثرات تغییراقلیم بر منحنی فرمان بهره‌برداری سدها (مطالعه موردی سد دز)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 127-139

نسترن نوری؛ علی رضا مسّاح بوانی


13. اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای سالانه هواشناسی و هیدرولوژیک حوضه سیروان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 38-48

محمد رضا خزائی؛ مطلب بایزیدی


15. مقایسه عملکرد روش‌های مختلف در بررسی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: سد سفیدرود)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-66

پدرام پیشگاه هادیان؛ اقبال احسان زاده؛ رامتین معینی