کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 19
1. بررسی دو متغیره تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی با شاخص SPEI و توابع مفصل (مطالعه موردی: دوگنبدان)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 352-365

محمدرضا گودرزی؛ آتیه فاتحی فر؛ فاطمه عوض پور


2. شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 342-346

محمد مهدی مقیمی؛ فرزانه خواجه ای؛ محمد رضا محمودی


3. تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت آب رودخانه دز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 306-318

سعید آزیش؛ علی عصاره؛ داود خدادادی دهکردی


4. تأثیر خشکسالی بر کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت هشتگرد از دیدگاه آبیاری

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 114-124

جعفر نیکبخت؛ امید مرادی


5. ارزیابی ساختاری مصوبه تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 257-262

مهدی فصیحی هرندی


6. بررسی اثرات تغییراقلیم بر دما، بارش و خشکسالی‌های دوره آتی حوضه شادگان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-139

محمد علی نوده فراهانی؛ آنا راسخی؛ بهنام پرماس؛ عبدالرحمن کشوری


7. اثرات اضافه برداشت و خشکسالی های اخیر بر کیفیت و کمیت آبخوان دشت ساوه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 154-160

زهرا پاک؛ سید اسد الله محسنی موحد


8. گزارش فنی بررسی تأثیر ناحیه آب و هوایی بر میزان همبستگی تعدادی از پارامترهای هواشناسی با شاخص‌های خشکسالی هواشناسی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 194-197

مسعود یوسفی؛ حسین انصاری؛ ابوالفضل مساعدی؛ سیده زهرا صمدی


9. اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر آبدهی رودخانه راوند با استفاده از مدل ون‌لون

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 178-190

ایمان صانع؛ بهرام ثقفیان؛ محسن ناصری


10. تحلیل تغییرات پهنه آبی دریاچه بختگان تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-11

محمد حسین باقری؛ علی باقری؛ غلام عباس سهولی


11. تعیین آستانه خشکسالی ابزار مدیریت واقع‌بینانه منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 10، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 66-76

فاطمه قبادی؛ بهرام ثقفیان؛ شهاب عراقی نژاد


13. بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد)

دوره 8، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 14-27

محمدتقی دستورانی؛ اعظم حبیبی‌پور؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ جواد محجوبی


16. ارزیابی سطح معنی‌داری برای پیش‌بینی دوران خشکسالی و ترسالی فصل پاییز و شش ماهه سرد ایران براساس وضعیت فازهای تابستانه ENSO

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 12-24

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ ارمغان انصاری بصیر؛ محمد رضا پیشوایی


17. تحلیل مکانی شاخص‌های خشکسالی SPI وEDI در استان تهران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 27-38

روح انگیز اختری؛ محمد حسین مهدیان؛ سعید مرید


18. مدل‌سازی SARIMA بارندگی‌های فصلی(مطالعة موردی:‌ الگوسازی و پیش‌بینی بارندگی در استان خراسان)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 41-53

شادی آشگر طوسی؛ امین علیزاده؛ رضا شیرمحمدی


19. مدیریت بهره برداری از مخازن سدها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 1-15

بیژن قهرمان؛ علیرضا سپاسخواه