موضوعات = هواشناسی
تعداد مقالات: 25
1. مدل هارگریوز- سامانی تعدیل یافته بر مبنای ارتفاع در مناطق مرتفع ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

زهرا جلالی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ سودابه گلستانی


3. تحلیل حساسیت و بررسی تغییرات شاخص خشکی (AI) در چند نمونه اقلیمی ایران

دوره 17، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-15

بهرام بختیاری؛ نکیسا مهدوی؛ نسرین سیاری


4. ارزیابی کارایی مدل هیبریدی GRU-LSTM در پیش بینی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 17، شماره 1، بهار 1400، صفحه 16-32

محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ بنفشه زهرایی؛ احسان پارسی


8. بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در یک اقلیم نیمه‌مرطوب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 176-188

زهرا افضلی گروه؛ علیرضا فریدحسینی؛ بهرام بختیاری


9. استخراج منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی (IDF) در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک اصفهان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 217-227

حمیدرضا صفوی؛ شهاب الدین دادجو؛ گلنار نعیمی


10. کاربست داده های بازتحلیل و دیده بانی جهت مقایسه شاخص های خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار)

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 278-290

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ ابوالفضل مساعدی؛ ایمان بابائیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


12. مقایسه بارش بهاری حاصل از چهار محصول شبکه‌بندی شده و شبیه‌سازی شده توسط RegCM و ارزیابی آنها با مشاهدات در دشت قزوین

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 32-44

مهرنوش اقتداری؛ پرویز ایران نژاد؛ مجید وظیفه دوست؛ جواد بذرافشان؛ نوذر قهرمان


13. ارزیابی پیش‌بینی میان مدت بارش مدل‌های عددی جهانی پایگاه TIGGE در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

مجید جوانمرد قصاب؛ مجید دلاور؛ سعید مرید


14. پیش‌بینی ماهانه نمایه خشکسالی SPI در حوضه آبریز جنوب غرب کشور با بکارگیری پس‌پردازش برونداد مدل CFSv.2

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 102-113

ایمان بابائیان؛ لیلی خزانه داری؛ فاطمه عباسی؛ راهله مدیریان؛ مریم کریمیان؛ شراره ملبوسی


15. مقایسه پوشش برف بین برونداد یک مدل پیش بینی عددی و داده های سنجده MODIS در ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 160-169

سحر تاجبخش؛ مهدی رهنما؛ امیر حسین نیکفال


16. تعدیل شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI) بر مبنای طرحواره برهمکنش جو- سطح خشکی (ALSIS) در حوضه آبریز کرخه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 170-183

سمیه حجابی؛ پرویز ایران نژاد؛ جواد بذرافشان


17. بررسی احتمال وقوع و تداوم روزهای بارانی با استفاده از مدل زنجیره ی مارکوف (مطالعه ی موردی شهر لامرد)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-115

نیما توان پور؛ علی اصغر قائمی؛ تورج هنر؛ امین شیروانی


19. گزارش فنی بررسی تأثیر ناحیه آب و هوایی بر میزان همبستگی تعدادی از پارامترهای هواشناسی با شاخص‌های خشکسالی هواشناسی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 194-197

مسعود یوسفی؛ حسین انصاری؛ ابوالفضل مساعدی؛ سیده زهرا صمدی


21. تخمین تابش خورشیدی با استفاده از پارامترهای هواشناسی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 88-100

سید مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ حامد روحانی؛ علی حشمت پور


22. کاربرد تلفیقی شبکه عصبی و روش های محاسباتی جهت تخمین دقیق تر تبخیر-تعرق مرجع

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 152-162

علی شعبانی؛ علیرضا سپاسخواه؛ مهدی بهرامی؛ فاطمه رزاقی


24. کارآیی روش های پس پردازش آماری در بهبود پیش بینی ماهانه بارش مدل MRI-CGCM3 در خراسان رضوی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-92

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ فاطمه بیاتانی؛ الهام فهیمی نژاد


25. مقایسه عملکرد دو رهیافت شبیه‌سازی زمانی- مکانی بارش روزانه در گستره ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 158-170

طاهره قصدی؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی