موضوعات = کیفیت آب
تعداد مقالات: 31
2. عوامل موثر بر میزان شوری و ECرودخانه میمه و راهکارهای علاج بخشی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 348-353

حاجی کریمی؛ قباد رستمی زاد؛ علیرضا حسینی؛ سجاد مقدسی فر؛ احمدرضا کریمی


4. کاربرد رویکرد ورشکستگی در تخصیص بارهای آلاینده نقطه ای و گسترده در رودخانه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 88-97

سحر زارع فرجودی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


5. مدل سازی رابطه بین کیفیت آب رودخانه و پوشش / کاربری سرزمین با رویکرد مناطق میانگیر

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 189-201

سبحان صالحی؛ بهمن جباریان امیری


6. تغییرات مکانی شوری آب‌زیرزمینی و ارزیابی خطر نفوذ آب شور در آبخوان دشت ملکان

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 32-44

فرحناز عزیزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ امیرحسین ناظمی


7. نقش بازگشت پذیری در لخته شدن فلزات سنگین در محیط مصبی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 154-162

علی معرفت؛ عبدالرضا کرباسی؛ میربابک منزوی


8. ردیابی منشأ نیترات آب زیرزمینی آبخوان ورامین با استفاده از ایزوتوپ های نیتروژن و اکسیژن نیترات

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 469-482

زهره نجاتی جهرمی؛ حمید رضا ناصری؛ محمد نخعی؛ فرشاد علیجانی


9. ارزیابی و مقایسه حساسیت مدلهای NSFWQI و IRWQISC نسبت به پارامترهای کیفیت آب

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 118-132

علیرضا شکوهی؛ هادی مدبری


11. بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 483-488

محمد حسن ‏ حسین نژاد بلکو؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد


12. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 268-277

فاطمه فیروزی؛ عباس روزبهانی؛ علیرضا مساح بوانی


16. بررسی هیدروشیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت بستان با استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 242-253

نصرالله کلانتری؛ ابوالحسن عنبری؛ هادی محمدی


17. ارائه یک شاخص کیفیت برای رودخانه‌های ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 102-113

اکبر شیرزاد؛ مسعود تابش؛ هومن بیات


20. بررسی تأثیر احداث سد گتوند بر تغییرات سری زمانی پارامترهای کیفی جریان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 175-180

محمد ناظری تهرودی؛ علی شهیدی


21. بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر رسوبگذاری آب شهری بیرجند

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 198-204

نیما حیدرزاده؛ حمیده محمدپور


22. تخصیص بهینه بار یک/چند آلاینده در رودخانه قشلاق؛ رویکرد شبیه‎سازی- بهینه‎سازی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 99-114

هلاله خوشکام؛ مطهره سعادت پور؛ نیما حیدرزاده


24. نظام حقوقی آلودگی منابع آب در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-110

سیدناصرالدین بدیسار؛ سیدمحمدصادق احمدی؛ مسعود راعی


25. تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب ایران (دوره 1383 تا 1393)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-35

علی مریدی؛ رضا کراچیان؛ محمد ذکایی