کلیدواژه‌ها = مدل SWAT
تعداد مقالات: 10
2. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 35-49

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


5. توسعه مدل جامع حوضه آبریز کارستی به منظور برآورد و تدقیق مولفه‌های بیلان آبی

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 133-145

محمدرضا عینی؛ سامان جوادی؛ مجید دلاور


8. شبیه سازی و ارزیابی راهکارهای مدیریتی برای کاهش مواد مغذی ورودی به دریاچه زریبار با استفاده از مدل SWAT

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-87

سمیه ایمانی امیرآباد؛ مجید دلاور؛ محمد حسین نیک سخن


10. ارزیابی تغییرات متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در بالادست حوضه هیرمند طی سده گذشته با استفاده از داده‌های اقلیمی CRU و مدل SWAT

دوره 10، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 38-52

حمیدرضا حاجی حسینی؛ محمدرضا حاجی حسینی؛ علیرضا نجفی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور