نویسنده = بهرام ثقفیان
تعداد مقالات: 6
1. توسعه یک مدل عامل بنیان برای بررسی سیاست مدیریتی اعمال جریمه در سامانه‌ی کشاورزی-آبخوان

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 365-375

علیرضا نوری؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور؛ محمدرضا بازرگان لاری


3. پایش و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی آب زیرزمینی در آبخوان‌های با بیلان منفی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 155-166

حمید سنگین آبادی؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور


4. تخمین تلفات جانی سیلاب‌های آنی در مناطق مسکونی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 236-246

مهدی کرباسی؛ علیرضا شکوهی؛ بهرام ثقفیان


5. پس پردازش خروجی مدل های پیش بینی عددی بارش پایگاه داده TIGGE با مدل میانگین گیری بیزین (BMA)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 239-252

صالح امین یاوری؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور


6. اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر آبدهی رودخانه راوند با استفاده از مدل ون‌لون

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 178-190

ایمان صانع؛ بهرام ثقفیان؛ محسن ناصری