کلیدواژه‌ها = بارش
تعداد مقالات: 17
3. پیش‌بینی رواناب با استفاده از مدل‌های جعبه سیاه و خاکستری

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 204-219

سید مرتضی سیدیان؛ مهسا باقرپور؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ امین محمدی


4. ارزیابی پیش‌بینی میان مدت بارش مدل‌های عددی جهانی پایگاه TIGGE در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

مجید جوانمرد قصاب؛ مجید دلاور؛ سعید مرید


5. بررسی اثرات تغییراقلیم بر دما، بارش و خشکسالی‌های دوره آتی حوضه شادگان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-139

محمد علی نوده فراهانی؛ آنا راسخی؛ بهنام پرماس؛ عبدالرحمن کشوری


6. بررسی اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای هواشناسی و خشکسالی استان گلستان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 205-213

کامی کابوسی؛ محمد کردجزی


7. تحلیل طیفی نوسانات دبی- بارش در حوضه آبریز دینه ور

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 204-210

سید یحیی میرزایی؛ آرش آذری؛ غلامعلی پرهام


8. کارآیی روش های پس پردازش آماری در بهبود پیش بینی ماهانه بارش مدل MRI-CGCM3 در خراسان رضوی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-92

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ فاطمه بیاتانی؛ الهام فهیمی نژاد


9. مقایسه عملکرد دو رهیافت شبیه‌سازی زمانی- مکانی بارش روزانه در گستره ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 158-170

طاهره قصدی؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی


11. برآورد ضریب رواناب در منطقه کارستی (مطالعه موردی: حوضه دلی‌بجک سپیدار، استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 36-47

رسول پرهمت؛ حمیدرضا ناصری؛ جهانگیر پرهمت؛ علی ملایی


12. پهنه بندی بارش در ایران با استفاده ازتحلیل مولفه های اصلی و تحلیل خوشه ای

دوره 8، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 81-85

امین شیروانی؛ سید محمدجعفر ناظم السادات


13. مدل‏سازی جریان ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل هیدرولوژیکی رواناب حاصل از ذوب برف(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کرج)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 40-52

میرحسن میریعقوب زاده؛ محمدرضا قنبرپور؛ محمود حبیب نژاد روشن


14. تحلیل مکانی بارش: مقایسه روش‌های کریجینگ با روش‌های متداول

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-9

محمد کارآموز؛ مهدیس فلاحی؛ سارا نظیف


15. تحلیل توزیع احتمال بارش سالانه استان گلستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-55

حسین عساکره؛ فرشته مازینی


16. تغییر پذیری منابع آب در حوضه آبریز سد لتیان و اثر تغییر اقلیم بر آن

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 82-85

منوچهر فرج‌زاده؛ حسن لشکری؛ سمیه رفعتی


17. ارزیابی سطح معنی‌داری برای پیش‌بینی دوران خشکسالی و ترسالی فصل پاییز و شش ماهه سرد ایران براساس وضعیت فازهای تابستانه ENSO

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 12-24

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ ارمغان انصاری بصیر؛ محمد رضا پیشوایی