نویسنده = علی مریدی
تعداد مقالات: 12
1. استفاده از روش ورشکستگی در کاهش منازعات منابع آب زیرزمینی و طرح تعادل‌بخشی آبخوان (مطالعه موردی: آبخوان حاجی‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

مونا جمال امیدی؛ علی مریدی


3. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 35-49

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


4. تعیین حریم کیفی چاه های آب شرب با درنظر گرفتن پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-16

محمد قدیر زمانی مقدم؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی


5. بهینه‌سازی برداشت انتخابی در مخازن با هدف بهبود کیفیت آب

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-17

علیرضا یحیائی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


6. مقایسه و ارزیابی بارش برآورد شده توسط مدل‌های ERA-Interim، PERSIANN-CDR و CHIRPS در بالادست سد مارون

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 267-279

علی گرجی زاده؛ علی محمد آخوندعلی؛ علی شهبازی؛ علی مریدی


8. برآورد سری زمانی آبدهی ایستا جهت برنامه‌ریزی منابع آب در سطح حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 168-173

فرزانه شاهرضا؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


9. بررسی تاثیرات کف شکنی چاهها بر پتانسیل برداشت از آبخوان با استفاده از مدل ریاضی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-92

مرتضی بیژنی؛ علی مریدی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


10. تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب ایران (دوره 1383 تا 1393)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-35

علی مریدی؛ رضا کراچیان؛ محمد ذکایی


11. تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق محاسبه شده با استفاده از مدل بیلان انرژی روزانه و مقایسه آن با مدل سبال

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 18-28

علیرضا رمضانی خوجین؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان دانش کار آراسته؛ علی مریدی؛ رحیم علیمحمدی