تعداد مقالات: 712
551. بررسی عوامل موثر بر کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

مریم شادیوند؛ علی سایه میری؛ حشمت الله عسگری


552. ارزیابی جریان زیست محیطی در رودخانه کر: رویکردی جامع با استفاده از روش مدل‌سازی پویاشناسی سیستم ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1398

علیرضا داوری؛ علی باقری؛ جمال محمد ولی سامانی


553. مدل سازی بارش رواناب با استفاده از مدل های هوشمند هیبریدی

دوره 11، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 146-150

محمدعلی قربانی؛ عاطفه ازانی؛ سمیه محمودی وانعلیا


554. مقایسه عملکرد دو رهیافت شبیه‌سازی زمانی- مکانی بارش روزانه در گستره ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 158-170

طاهره قصدی؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی


555. پیش‌بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلی‌اش بر روی مخروط افکنه‌ها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2D

دوره 11، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 172-181

زینب ملائی؛ حمید مدنی؛ علیرضا فرید حسینی؛ کامران داوری


556. تعیین پتانسیل تشکیل تری هالومتان ها در تصفیه خانه آب سنندج

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 162-166

بهار براخاصی؛ امیرحسام حسنی؛ بهزاد شاهمرادی


557. اثرات سهمیه‌بندی آب آبیاری بر الگوی کشت و سود ناخالص زارعین در منطقه آمل

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 166-179

کامران میرزایی؛ محمود احمدپور برازجانی


559. اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر آبدهی رودخانه راوند با استفاده از مدل ون‌لون

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 178-190

ایمان صانع؛ بهرام ثقفیان؛ محسن ناصری


561. اثرات اضافه برداشت و خشکسالی های اخیر بر کیفیت و کمیت آبخوان دشت ساوه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 154-160

زهرا پاک؛ سید اسد الله محسنی موحد


563. ارائه چهارچوبی برای تخمین پتانسیل فرونشست آبخوان با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 182-194

عطاالله ندیری؛ زینب طاهری؛ قدرت برزگری؛ خلیل دیده بان


564. مقایسه پوشش برف بین برونداد یک مدل پیش بینی عددی و داده های سنجده MODIS در ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 160-169

سحر تاجبخش؛ مهدی رهنما؛ امیر حسین نیکفال


566. پیش‌بینی رواناب با استفاده از مدل‌های جعبه سیاه و خاکستری

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 204-219

سید مرتضی سیدیان؛ مهسا باقرپور؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ امین محمدی


567. شبیه سازی رواناب در حوضه بالادست هلمند افغانستان با استفاده از واسنجی چندهدفه و مدل مفهومی FLEX

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 193-206

آرتمیس رودری؛ فرزاد حسن پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مجید دلاور


568. بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در یک اقلیم نیمه‌مرطوب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 176-188

زهرا افضلی گروه؛ علیرضا فریدحسینی؛ بهرام بختیاری


569. تأثیر تغییرات شیب طولی بستر بر پیشروی شوری در آبخوان تحت فشار ساحلی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

مریم ساسانی؛ سید سجاد مهدی‌زاده محلی


570. تحلیل پیش بینی گروهی بارش مدل CFSv2 با رویکرد مدیریت منابع آب ( مطالعه موردی: حوضه آبریز سد دز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

سید مجید موسوی؛ علی محمد آخوندعلی؛ علی شهبازی


571. تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 171-185

امیر اسلامی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ پیمان اسلامی


575. استخراج منحنی‌های عمق- مساحت- تداوم به‌منظور برآورد حداکثر بارش محتمل منطقه‌ای در استان فارس

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 199-206

بهرام بختیاری؛ زهرا جهاندیده؛ کوروش قادری