کلیدواژه‌ها = پویایی سیستم
تعداد مقالات: 4
2. مدلسازی پویای سیستم سد مخزنی یامچی با اعمال الگوی بهینه کشت جهت تدوین سیاست بهره برداری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

محمدرضا فتوکیان؛ نسیم صفاری؛ مهدی ضرغامی


3. تحلیل بستر نهادی سیستم منابع آب زیرزمینی محدوده رفسنجان با رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 67-82

محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ فرشاد مؤمنی


4. تدوین مدل مدیریتی فسفر در مخزن با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی پویایی سیستم

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 13-26

مسعود طاهریون؛ محمد کارآموز؛ اکبر باغوند