نویسنده = جعفر یزدی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین حریم کیفی چاه های آب شرب با درنظر گرفتن پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1397

محمد قدیر زمانی مقدم؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی


2. چشم‌انداز پایداری تامین نیازهای شرب و کشاورزی سد دوستی تحت سناریوهای تغییر اقلیم و بهره‌برداری از سد سلما

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

حسن نظری مجدر؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول