نویسنده = جعفر یزدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


2. تعیین حریم کیفی چاه های آب شرب با درنظر گرفتن پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان

دوره 16، شماره 1، بهار 1399

محمد قدیر زمانی مقدم؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی