موضوعات = مدیریت منابع آب
تعداد مقالات: 110
1. توسعه کاربرد مدل کنترل پیش بین برای بهبود مدل های شبیه سازی- بهینه سازی در مدیریت سامانه های انتقال آب: مطالعه موردی خط انتقال آب زرینه‌رود به تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1398

مریم جوان صالحی؛ مهدی ضرغامی؛ جعفر کیقبادی


2. تحلیل اثربخشی سناریو های احیای دریاچه ارومیه با استفاده از شبیه‌سازی پویایی سیستم ها مبتنی بر مدل شکار و شکارچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1398

سید ارشاد برحق؛ مهدی ضرغامی؛ یوسف علیزاده گورچین قلعه؛ محمدرضا شهبازبگیان


3. چشم‌انداز پایداری تامین نیازهای شرب و کشاورزی سد دوستی تحت سناریوهای تغییر اقلیم و بهره‌برداری از سد سلما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1397

حسن نظری مجدر؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


4. مکانیابی نقاط برداشت مناسب آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS ،DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ANP (مطالعه موردی: حوضه آبریز دشت اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1398

سیدسعید راثی نظامی؛ علی دلیر؛ الناز شرقی


5. تعیین نیاز زیست محیطی تالاب انزلی با استفاده از روشهای اکوهیدرولوژیکی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

هادی مدبری؛ علیرضا شکوهی


6. تحلیل ردّپای آب تولید، صادرات و واردات شکر در ایران برای دوره 1393-1384

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

طیبه امیدی؛ علی باقری؛ نادر حیدری


7. توسعه رویکرد خاکستری در مدیریت منابع آب با استفاده از شاخص‌‌های ریسک

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

پروین گلفام؛ پریساسادات آشفته


8. مقایسه و ارزیابی ردپای آب آبی، سبز و خاکستری گندم در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

توحید علیقلی نیا؛ حسین شیبانی؛ امید محمدی؛ موسی حسام


9. مدیریت آب های زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل سازی عامل بنیان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

سعید نجارقابل؛ مهدی ضرغامی؛ مسیح اخباری؛ عطاالله ندیری


11. مدیریت مصرف آب و تعیین کننده های آن در گندم‏کاران شهرستان اُرزوئیه

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

لیلی شرفی پور؛ مصطفی احمدوند


12. تاثیر توابع کرنل بر شاخص خشکسالی ‏SPEI‏ و مشخصه‌های خشکسالی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

سیدمجتبی موسوی؛ علیرضا شکوهی


13. تنظیم منحنی فرمان سدها با استفاده از مفهوم جریان زیست‌محیطی (مطالعه موردی: رودخانه‌های منتخب منتهی به دریاچه‌ی ارومیه)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

مینا سودی؛ حجت احمدی؛ مهدی یاسی؛ استفانو سیبیلا؛ سجاد احمد حمیدی


15. بررسی کارایی مدل هیبریدی Wavelet-M5 در پیش بینی فرآیند بارش-رواناب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

علی دوانلو تاجبخش؛ وحید نورانی؛ امیر مولاجو


17. ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

الهام کاظمی کرانی؛ مرضیه ثمره هاشمی؛ سودابه گلستانی؛ میثم ثمره قاسم شعبجره


18. تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت آب رودخانه دز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

سعید آزیش؛ علی عصاره؛ داود خدادادی دهکردی


19. چالش‌ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط‌زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

مهنوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ حمیده حسینی صفا


20. عوامل مؤثر بر پذیرش طرح‌ مدیریت آب در راستای احیای دریاچه ارومیه توسط کشاورزان شهرستان نقده

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

حمید طاهری؛ حمیده ملک سعیدی؛ محمد جلالی


21. بررسی عوامل مؤثر بر حساسیت نسبت به بحران آب در دهستان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی)

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 130-140

طاهره ملکی؛ حسین کوهستانی؛ شاپور ظریفیان؛ کیومرث زرافشانی


24. شبیه‌سازی-بهینه‌سازی چندهدفه برای مدیریت کمی-کیفی مخازن سدها با رویکرد برداشت انتخابی و مدل ترکیبی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 190-200

معصومه حقیقت؛ محمد رضا نیکو؛ محمد پروین نیا؛ نرگس طراوت روی