موضوعات = مدیریت منابع آب
تعداد مقالات: 116
1. اولویت‌بندی بازرسی شبکه های جمع‌آوری فاضلاب براساس شاخص‌های سازه‌ای، هیدرولیکی و محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

مسعود تابش؛ امیر زندیه؛ احمد شفیعی؛ بردیا روغنی


2. تحلیل اثربخشی سناریو های احیای دریاچه ارومیه با استفاده از شبیه‌سازی پویایی سیستم ها مبتنی بر مدل شکار و شکارچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1398

سید ارشاد برحق؛ مهدی ضرغامی؛ یوسف علیزاده گورچین قلعه؛ محمدرضا شهبازبگیان


4. بررسی منابع آب قابل دسترس در استان کرمان به وسیله پیاده سازی سناریو های تغییر اقلیم

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 156-173

رضا ایرانمنش؛ نوید جلال کمالی؛ امید طیاری


5. ارزیابی یکپارچه سامانه‌های منابع آب مبتنی بر نگرش سیستمی

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 212-228

مرضیه ثمره هاشمی؛ علی باقری


7. مدل‌سازی هیدرواقلیمی نوسانات تراز دریاچه ارومیه

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 380-393

معصومه صوفی؛ بهلول علیجانی؛ رضا برنا؛ فریده اسدی


9. تحلیل ابعاد مأموریت هیدرولیکی در هیدروپلیتیک ترکیه

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 304-331

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ ابراهیم حاجیانی


11. مقایسه و ارزیابی ردپای آب آبی، سبز و خاکستری گندم در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 234-245

توحید علیقلی نیا؛ حسین شیبانی؛ امید محمدی؛ موسی حسام


12. مدیریت آب های زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل سازی عامل بنیان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

سعید نجارقابل؛ مهدی ضرغامی؛ مسیح اخباری؛ عطاالله ندیری


13. توسعه رویکرد خاکستری در مدیریت منابع آب با استفاده از شاخص‌‌های ریسک

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 120-132

پروین گلفام؛ پریساسادات آشفته


14. تحلیل ردّپای آب تولید، صادرات و واردات شکر در ایران برای دوره 1393-1384

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 78-90

طیبه امیدی؛ علی باقری؛ نادر حیدری


15. چشم‌انداز پایداری تامین نیازهای شرب و کشاورزی سد دوستی تحت سناریوهای تغییر اقلیم و بهره‌برداری از سد سلما

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-32

حسن نظری مجدر؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


16. مدیریت مصرف آب و تعیین کننده های آن در گندم‏کاران شهرستان اُرزوئیه

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 49-61

لیلی شرفی پور؛ مصطفی احمدوند


18. تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت آب رودخانه دز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 306-318

سعید آزیش؛ علی عصاره؛ داود خدادادی دهکردی


19. چالش‌ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط‌زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 26-38

مهنوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ حمیده حسینی صفا


20. بررسی کارایی مدل هیبریدی Wavelet-M5 در پیش بینی فرآیند بارش-رواناب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-10

علی دوانلو تاجبخش؛ وحید نورانی؛ امیر مولاجو


21. ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 98-108

الهام کاظمی کرانی؛ مرضیه ثمره هاشمی؛ سودابه گلستانی؛ میثم ثمره قاسم شعبجره


22. تاثیر توابع کرنل بر شاخص خشکسالی ‏SPEI‏ و مشخصه‌های خشکسالی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 162-175

سیدمجتبی موسوی؛ علیرضا شکوهی


25. تنظیم منحنی فرمان سدها با استفاده از مفهوم جریان زیست‌محیطی (مطالعه موردی: رودخانه‌های منتخب منتهی به دریاچه‌ی ارومیه)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 329-341

مینا سودی؛ حجت احمدی؛ مهدی یاسی؛ استفانو سیبیلا؛ سجاد احمد حمیدی