موضوعات = مدیریت منابع آب
تعداد مقالات: 130
1. مدل‌سازی هیدرواقتصادی تأثیر کاهش بارش بر الگوی کشت و سود کشاورزان در حوضه آبریز طشک- بختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

رضا رفیعی آتانی؛ فرزین نصیری صالح؛ نیلوفر نجفی توه خشکه


2. توسعه‌ی شاخص خشکسالی اقتصادی- اجتماعی در جامعه کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه زاینده‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

سیدمجتبی موسوی؛ علیرضا شکوهی


3. ارزیابی شاخص‌های پایداری منابع در هم‌بست آب-غذا-انرژی به ‌کمک تدوین و تحلیل سناریوهای مدیریتی باتوجه به مفهوم آب مجازی؛ مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

محمد حسین گل محمدی؛ امیرحسین عقیلی؛ علیرضا نیکویی


4. تدوین مدل تحلیل راهبردی برای بهبود کارکرد و اقتدارشورایعالی آب با استفاده از روش SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

محمد حب وطن؛ نادر حیدری؛ بهیه جعفری؛ محمد ارشدی؛ سارا لطفی؛ مهدی ضرغامی


5. بازاندیشی در مفاهیم و رویکردهای مواجهه با مناقشات آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

میثم فرج زاده ارنِساء؛ حجت میان آبادی؛ علی باقری


7. شناسایی و تحلیل عدم قطعیت پارامترهای حساس مدل SWAT در برآورد رواناب حوضه کارده

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 212-221

حلیمه سلیمی راد؛ عبدالحمید دهواری؛ هادی گلوی؛ محبوبه ابراهیمیان


8. ارزیابی و شبیه‌سازی ردپای آب محصولات کشاورزی در اقلیم‌های مختلف ایران با لحاظ سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 80-97

توحید علیقلی نیا؛ خلیل قربانی؛ حسین رضایی؛ قربان قربانی نصرآباد


9. هیدروکربن های آروماتیک حلقوی PAHs))در رسوبات رودخانه حفاظت شده سرد آبرود استان مازندران

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 334-343

علیرضا مشایخی؛ آزیتا بهبهانی نیا؛ سید مصطفی خضری؛ آزاده نکویی


10. توسعه یک مدل عامل بنیان برای بررسی سیاست مدیریتی اعمال جریمه در سامانه‌ی کشاورزی-آبخوان

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 365-375

علیرضا نوری؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور؛ محمدرضا بازرگان لاری


12. بررسی آثار بالقوه سیاست گذاری های طرف عرضه منابع آب بر تولیدات کشاورزی جنوب استان کرمان

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 96-108

حسین تقی زاده رنجبری؛ محسن شوکت فدایی؛ ابو الفضل محمودی؛ فاطمه علیجانی؛ غلامرضا یاوری


14. اولویت‌بندی بازرسی شبکه های جمع‌آوری فاضلاب براساس شاخص‌های سازه‌ای، هیدرولیکی و محیطی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-114

مسعود تابش؛ امیر زندیه؛ احمد شفیعی؛ بردیا روغنی


15. ماموریت هیدرولیکی و ارتباط آن با توسعه منابع آب ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 214-229

سحر بختیاری؛ ابراهیم امیرى تکلدانى؛ مهدی فصیحی هرندی


16. تحلیل اثربخشی سناریو های احیای دریاچه ارومیه با استفاده از شبیه‌سازی پویایی سیستم ها مبتنی بر مدل شکار و شکارچی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-17

سید ارشاد برحق؛ مهدی ضرغامی؛ یوسف علیزاده گورچین قلعه؛ محمدرضا شهبازبگیان


17. بررسی منابع آب قابل دسترس در استان کرمان به وسیله پیاده سازی سناریو های تغییر اقلیم

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 156-173

رضا ایرانمنش؛ نوید جلال کمالی؛ امید طیاری


19. تحلیل ابعاد مأموریت هیدرولیکی در هیدروپلیتیک ترکیه

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 304-331

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ ابراهیم حاجیانی


22. مدل‌سازی هیدرواقلیمی نوسانات تراز دریاچه ارومیه

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 380-393

معصومه صوفی؛ بهلول علیجانی؛ رضا برنا؛ فریده اسدی


23. ارزیابی یکپارچه سامانه‌های منابع آب مبتنی بر نگرش سیستمی

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 212-228

مرضیه ثمره هاشمی؛ علی باقری


25. مدیریت آب های زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل سازی عامل بنیان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

سعید نجارقابل؛ مهدی ضرغامی؛ مسیح اخباری؛ عطاالله ندیری