نویسنده = زهرا افضلی گروه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در یک اقلیم نیمه‌مرطوب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

زهرا افضلی گروه؛ علیرضا فریدحسینی؛ بهرام بختیاری