نویسنده = رضا مکنون
تعداد مقالات: 3
1. پیشگفتار: احیای دریاچه ارومیه

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 0-1

رضا مکنون


2. اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 47-58

حمید مهسافر؛ رضا مکنون؛ بهرام ثقفیان


3. تلفیق تئوری بیز با روش مونت کارلو جهت ارتقاء نتایج واسنجی مدل‌های هیدرولوژیکی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 29-40

علی حیدری؛ بهرام ثقفیان؛ رضا مکنون