کلیدواژه‌ها = الگوی کشت بهینه
تعداد مقالات: 2
2. توسعه رویکرد چندهدفه تلفیقی جهت بازتخصیص بهینه منابع آب در سیستم‌های کشاورزی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه‌رود

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 38-52

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمود محمد رضاپور طبری؛ محسن محمد رضاپور طبری