کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 1
1. نقش بازگشت پذیری در لخته شدن فلزات سنگین در محیط مصبی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 90-100

علی معرفت؛ عبدالرضا کرباسی؛ میربابک منزوی