نویسنده = مهدی ضرغامی
تعداد مقالات: 8
3. شبیه سازی هیدرولیکی تاثیر احداث دایک ها در کاهش سطح تبخیر؛ مطالعه موردی: دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 264-268

رضا صمدزاده فهیم؛ مهدی ضرغامی؛ وحید نورانی


5. مدلسازی پویای سیستم سد مخزنی یامچی با اعمال الگوی بهینه کشت جهت تدوین سیاست بهره برداری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

محمدرضا فتوکیان؛ نسیم صفاری؛ مهدی ضرغامی


6. توسعه مدل تصمیم‌گیری گروهی چندشاخصه ریسک-محور برای مدیریت مؤثر حوضه‌ آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP: مطالعه موردی دشت مشهد

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

رضا جاویدی صباغیان؛ محمدباقر شریفی؛ مهدی ضرغامی؛ امیرپویان نژادهاشمی


7. پیشگفتار: دسترسی به داده های پایه

دوره 11، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 0-1

علی ترابی حقیقی؛ سینا خاتمی؛ مهدی ضرغامی؛ حسین هاشمی


8. پیشگفتار: آب مجازی

دوره 9، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 0-1

مهدی ضرغامی