تعداد مقالات: 705
701. نقد و تحلیل مقاله «ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر اساس روش‌های انتقال جرم در ایران و پهنه‌بندی آن با استفاده از GIS» ارائه شده توسط هوشنگ قمرنیا و زهرا نیازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1398

هدیه احمدپری؛ محسن اسکافی نوغانی؛ معصومه حیدری؛ چنور بهرامی


702. بررسی اثرات بازخرید آب توسط بانک آب با استفاده از مدلسازی عامل‌-بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1398

وحید آقایی؛ حسین علیزاده؛ عباس افشار؛ مجید احتیاط


703. تحلیل پیش بینی گروهی بارش مدل CFSv2 با رویکرد مدیریت منابع آب ( مطالعه موردی: حوضه آبریز سد دز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

سید مجید موسوی؛ علی محمد آخوندعلی؛ علی شهبازی


704. ارزیابی عملکرد الگوریتم فراکاوشی جستجوی ذرات باردار بهبود یافته در بهینه سازی بهره برداری از سامانه مخازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

محمد حسین ربیعی؛ محمد تقی اعلمی؛ سیامک طلعت اهری


705. ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین‌آمار (مطالعه موردی: دشت ارومیه)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 284-289

مرضیه صادقیان؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش؛ ندا خان محمدی