مروری بر مطالعات هیدرولوژی اجتماعی در جهان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار بخش خاک و آب مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ، ارومیه،

2 استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش

چکیده

 
رشد سرسام‌آور اطلاعات در شاخه‌های علمی و عدم امکان تعقیب اطلاعات توسط اندیشمندان و نیاز مبرم به مطالعات مروری از سویی و اهمیت استراتژیک مدیریت منابع آبی از سوی دیگر و ایضاً با عنایت به شکل‌گیری دیسیپلین علمی جدیدی با عنوان "هیدرولوژی اجتماعی" که تأکید بر باهم‎نگری عوامل اجتماعی و طبیعی برای برطرف نمودن ضعف روش‌های هیدرولوژیک جاری دارد و نهایتاً نیاز دانشجویان و شاید بخشی از جامعه علمی کشور به کسب آگاهی از توسعه رو به تزاید مفاهیم در این دیسیپلین جدید، انگیزه مطالعه مروری جامعی پیرامون فعالیت‌های علمی صورت گرفته از ابتدای طرح عنوان هیدرولوژی اجتماعی تاکنون، شکل گرفت. برای انجام مطالعه و تأمین اعتبار علمی اطلاعات، از پایگاه‌های داده‌ای معتبر استفاده و تقریباً اغلب منابع اعم از مقاله، کتاب، و یا اسناد علمی، مورد بررسی قرار گرفته‌اند و با استفاده از روش مرور روایتی، اطلاعات تولیدشده در چهار گروه؛ 1. مفهوم‌سازی، 2. کاربرد در کشاورزی، 3. مطالعات سیلاب و خشک‌سالی و 4. مطالعات مدل‌سازی و حوضه‌های آبریز، طبقه‌بندی شدند. طبق بررسی‌های صورت گرفته، علی‌رغم رشد سریع این دیسیپلین در محافل علمی، هنوز چالش‌های مهمی بر سر راه توسعه آن وجود دارد که نیاز به انجام مطالعات بیشتر مفاهیم پایه‌ای، روش‌شناختی و هستی­شناختی در هیدرولوژی اجتماعی را ضروری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Review on Socio – Hydrologic Studies Through The World

نویسندگان [English]

  • Anahita Jabbari 1
  • Bagher Hoseinpour 2
1 Assistant professor and Academic member of Soil and Water Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Urmia, Iran
2 Assistant professor of Economic, Social and Extension Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Due to staggering growth of information in all scientific branches and the impossibility of pursuing them by researchers and thereof the urgent need to write review articles on one hand and strategic globally importance of water resources management on the other hand, and also with regard to emergence of a new scientific discipline called Socio-hydrology in most important scientific circles which addresses the inability of current hydrological methods and emphasizes on consideration of social and natural factors in water resources management, and even the relative ignorance of Iranian scholars to growing socio-hydrological concepts, it was motivated to write a comprehensive review on the issue from the time Socio-hydrology established up to the present time.
To ensure the validity of information, scientific databases were applied and in almost information and resources reviewed including articles, books, or scientific documents. Using the Narrative Review method, information classified in four categories; 1. Conceptualization 2. Applications in agriculture 3. In flood and drought studies and 4. Modeling. As it is shown, despite rapid growth of discipline in scientific circles, there are still significant challenges in development of this branch that requires further studies on basic concepts, methodology and ontology of Socio-hydrology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio-hydrology
  • Inter-disciplinary
  • Sociology
  • Hydrology
  • modelling