دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش هنجارهای اخلاقی در مدیریت مشارکتی منابع آب محدوده توشن استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

بهناز یازرلو؛ علی شهیدی؛ محمدرضا فرزانه


2. گسترش فضایی شهر پرند با توجه به محدودیت منابع آب تا افق 2032: لزوم توجه دو سویه به برنامه‌ریزی فضایی و مدیریت منابع آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

بهاره ایمانی؛ محمدرضا شهبازبگیان


3. بکارگیری تکنیک توابع متعامد تجربی (EOF) در تحلیل داده‌های بارندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

مطلب بایزیدی


4. مدیریت اقتصادی-محیط زیستی اراضی زارعی با تاکید بر کاهش برداشت آب زیرزمینی در شرایط عدم قطعیت بارندگی: مطالعه موردی منطقه قره‌طغان نکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ فاطمه کشیری کلائی


5. ارزیابی عملکرد محصولات شبکه بندی بارش با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و توپوگرافی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

آرزو نظافت؛ علی مریدی؛ علی گرجی زاده؛ حسین یوسفی


6. هیدروژئوشیمی و ایزوتوپی چشمه‌های ملوسان و باروداب شهرستان نهاوند خروجی از آهک‌های کربونیفر-پرمین (معرف قدیمی‌ترین مخازن کارستی ناحیه سنندج-سیرجان در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

واحد کیانی؛ عباس اسماعیلی؛ فرشاد علیجانی؛ سارا کیانی