دوره و شماره: دوره 14، شماره 5، زمستان 1397 
4. ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستم

صفحه 42-56

آرش جمال منش؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ احمد سیفی؛ محمدعلی فلاحی


11. چالش‌ها و ملاحظات حقوق بازار آب محلی، مطالعه موردی: دشت اصفهان-برخوار

صفحه 146-159

آزاده احمدی؛ محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ بابک ابراهیمی


14. پیش‌بینی رواناب با استفاده از مدل‌های جعبه سیاه و خاکستری

صفحه 204-219

سید مرتضی سیدیان؛ مهسا باقرپور؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ امین محمدی


16. بهینه سازی تخصیص منطقه ای منابع آب در حوضه آبریز سفیدرود با رویکرد عدالت اجتماعی

صفحه 236-252

رضا ایوبی کیا؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده؛ بهنام شفیعی ثابت


19. کاربست داده های بازتحلیل و دیده بانی جهت مقایسه شاخص های خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار)

صفحه 278-290

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ ابوالفضل مساعدی؛ ایمان بابائیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


27. بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب در حوضه کارون بزرگ

صفحه 483-488

محمد حسن ‏ حسین نژاد بلکو؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد