دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1390 
2. مقایسه روش های تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی در اولویت بندی پروژه های انتقال آب

صفحه 1-12

سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره پزان دزفولی


4. بهینه سازی ابعاد سیستم‌های ترکیبی (سد - گوره) مهار سیلاب

صفحه 27-39

سعید علیمحمدی؛ امیر سرابندی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


7. بررسی شماهای مختلف روش ماسکینگام کونژ در آبراهه‌های طبیعی

صفحه 62-74

غلامحسین اکبری؛ رضا براتی؛ علیرضا حسین‌نژاد دوین


9. تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان

صفحه 85-88

سعدالله ولایتی؛ محمدبهنام رسولی؛ محمد فشائی؛ مهدی زینلی؛ محمد جواد سمیعی دلوئی