دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، زمستان 1386 
2. بررسی سطوح برفگیر در البرز مرکزی با استفاده از داده‌های ماهواره ای MODIS وAVHRR و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 1-8

غلامرضا دینی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ سپیده داداشی خانقاه


3. تعیین تبخیر ـ تعرق بالقوه با استفاده ازروش رگرسیون فازی

صفحه 9-19

محمد شایان نژاد؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ هدایت فهمی


6. تحلیل روند نمایه‌های بارش‌های حدی در ایران

صفحه 42-55

احمد عسگری؛ فاطمه رحیم‌زاده؛ نوشین محمدیان؛ ابراهیم فتاحی


9. مروری بر روشهای برآورد بار معلق(مطالعه موردی: حوضه آبریز صیدون)

صفحه 73-75

محمدجواد پوراغنیائی؛ مسعود دومیری گنجی؛ امیر یوسف‌پور؛ باقر قرمزچشمه