دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-382 
2. مدل‌سازی سیستم منابع آب تالاب هورالعظیم/هورالهویزه با رویکرد پویایی سیستم

صفحه 18-34

نرگس خاتون دولت‌آبادی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ عباس روزبهانی


15. ماموریت هیدرولیکی و ارتباط آن با توسعه منابع آب ایران

صفحه 214-229

سحر بختیاری؛ ابراهیم امیرى تکلدانى؛ مهدی فصیحی هرندی


20. بازتخصیص خاموش آب در حوضه زاینده‌رود

صفحه 292-311

سروش طالبی اسکندری؛ سیدجلال‌الدین میرنظامی