دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-290 
11. نقش بازگشت پذیری در لخته شدن فلزات سنگین در محیط مصبی

صفحه 90-100

علی معرفت؛ عبدالرضا کرباسی؛ میربابک منزوی


16. تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی در غرب حوضه هامون-جازموریان.

صفحه 140-150

افشین جهانشاهی؛ کاکا شاهدی؛ کریم سلیمانی؛ علیرضا مقدم نیا


17. تخمین تلفات جانی سیلاب‌های آنی در مناطق مسکونی

صفحه 150-160

مهدی کرباسی؛ علیرضا شکوهی؛ بهرام ثقفیان


18. اثرات اقتصادی سدسازی در ایران

صفحه 160-170

مخمد وصال؛ محمدسعید تجریشی