نویسنده = رضاعلی، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر استفاده از تبدیلات موجک بر روی عدم‌قطعیت مدل‌های مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و ماشین یادگیری افراطی در زمینه پیش‌بینی میزان تقاضای آب شرب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

عبدالرضا کریمی؛ Mostafa Rezaali؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ عبدالرضا رسولی کناری