نویسنده = توان پور، نیما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی احتمال وقوع و تداوم روزهای بارانی با استفاده از مدل زنجیره ی مارکوف (مطالعه ی موردی شهر لامرد)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-115

نیما توان پور؛ علی اصغر قائمی؛ تورج هنر؛ امین شیروانی