نویسنده = گنجی نوروزی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-8

زهرا گنجی نوروزی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سعید مرید