نویسنده = رمضانی اعتدالی، هادی
تعداد مقالات: 2
2. استفاده از حسابداری ردپای آب برای تعیین ترکیب کشت بهینه در توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 99-113

علیرضا شکوهی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ سید امین مجتبوی؛ ویجی پی سینگ