نویسنده = قمیشی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرعت جبهه و شدت اختلاط جریان‌های غلیظ ورودی به یک مقطع واگرا

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 56-67

حسن ترابی پوده؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مهدی قمیشی؛ محمود شفاعی بجستان