نویسنده = فرسادنیا، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند بارندگی در استان مازندران با استفاده از روش من-کندال منطقه ای

دوره 8، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 60-70

فرهاد فرسادنیا؛ محسن رستمی کامرود؛ علیرضا مقدم نیا