نویسنده = محمّدی کنگرانی، حنّانه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پایداری زیست محیطی پروژه‌ی تغذیه مصنوعی کتویه (جنوب استان فارس)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 283-293

حنانه محمدی کنگرانی؛ حسن مقیم؛ ارشک حلی‌ساز