نویسنده = شیرزاد، اکبر
تعداد مقالات: 3
1. ارائه یک شاخص کیفیت برای رودخانه‌های ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 102-113

اکبر شیرزاد؛ مسعود تابش؛ هومن بیات


3. بررسی تاثیر هزینه آب تلف شده و گروه بندی لوله‌ها در زمان بهینه بازسازی شبکه های توزیع آب

دوره 8، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 83-87

مسعود تابش؛ اکبر شیرزاد؛ محمد مغاری اصفهانی