نویسنده = کاظمی کیا، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. تجارب و پیامدهای انتقال ‌آب بین‌حوضه‌ای در جهان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 120-140

سیدحمیدرضا صادقی؛ سمیه کاظمی کیا؛ حسین خیرفام؛ زینب حزباوی