نویسنده = حیدری آقاگل، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش منطق فازی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 211-215

مسعود حیدری آقاگل؛ ابراهیم غلامی؛ حمیدرضا رستمی بارانی