اولویت‌بندی بازرسی شبکه های جمع‌آوری فاضلاب براساس شاخص‌های سازه‌ای، هیدرولیکی و محیطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب/ دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دکتری مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

عملکرد مناسب یک شبکه جمع‌آوری فاضلاب وابستگی زیادی به برنامه مدیریت آن دارد. در همین راستا، اولویت‌بندی بازرسی اجزای این شبکه‎ها بخش مهمی از برنامه مدیریت آن است و توجه به آن می‌تواند در بهبود عملکرد آن زیرساخت‌ تأثیر فراوانی داشته باشد. در تحقیق حاضر پس از تعیین عوامل تأثیرگذار در روند زوال سازه‌ای اجزای شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تعریف شاخص‌های مربوطه و تعیین نحوه امتیاز‌‌دهی به هر شاخص، شاخص‌ها دسته‌بندی شدند. پس از آن، برای تخمین وضعیت اجزا با استفاده از شاخص‌های سازه‌ای تعریف‌شده و داده‌های ویدئومتری، مدل زوال بر مبنای رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای توسعه داده شد. به‌علاوه، شاخص‌های ارزیابی هیدرولیکی و محیطی فاضلابرو‌ها نیز معرفی و دسته‌بندی شدند. در نهایت برای انجام فعالیت‌های بازرسی، شاخص‌های سازه‌ای، هیدرولیکی و محیطی در سناریو‌های مختلف با یکدیگر ترکیب شدند و برنامه اولویت‌بندی انجام شد. با پیاده سازی مدل معرفی شده در این تحقیق بر روی بخشی از شبکه فاضلاب شهر تهران مشخص شد که 2/0 درصد از طول لوله‌ها در شرایط عالی و 3/3 درصد در شرایط خیلی بد بوده و مابقی در شرایطی مابین این دو حالت قرار دارند. طبق نتایج آنالیز حساسیت بر روی ضرایب شاخص‌ها، شاخص سازه‌ای اثرگذارترین شاخص در برنامه اولویت‌بندی منطقه مورد مطالعه تشخیص داده شد و تعیین دقیق این ضریب باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inspection Prioritization of Wastewater Collection Networks Based on Structural, Hydraulic and Environmental Indices

نویسندگان [English]

  • Massoud Tabesh 1
  • Amir Zandieh 2
  • Ahmad Shafiei 2
  • Bardia Roghani 3
1 Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Graduated Student, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Graduated Student, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Proper functioning of a sewage collection network whole depends heavily on its management plan. Prioritizing component inspection of these networks is also an important part of management plan and paying attention to it can greatly improve their performance. In the present study, after determining the factors affecting the structural deterioration process of sewers, the impact of each of these factors on their decision-making and inspection prioritization process is investigated. After defining the indices and determining how each index is scored, each of the indices is classified in the range of 1 (very good) to 5 (very bad). Subsequently, a deterioration model based on polynomial logistic regression was developed to estimate the structural status of components using defined structural indices and videometric data. In addition, hydraulic and environmental assessment indices of sewers were introduced, which classified the condition of sewers in the range of 1 (very good) to 5 (very bad). Finally structural, hydraulic and environmental indices are combined according to different scenarios proposed to prioritize for inspection activities. In the present study, a part of Tehran wastewater collection network was investigated. On average in all defined scenarios, the pipes are in excellent, good, average, bad and very bad condition with 0.2, 6.4, 44.1, 45.9 and 3.3% of the total length of pipes, respectively. According to the results of the sensitivity analysis on the index coefficients, the structural index was identified as the most effective index in the prioritization program and its precise determination should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collection Network
  • Inspection
  • Prioritization
  • Structural and Hydraulic Indices. Environmental Index