تاثیر شرایط اقلیمی و توپوگرافیکی سطح زمین بر عملکرد محصولات بارشی خانواده PERSIANN در سطح ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه مهندسی آب /دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ مهندسی منابع آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارائی محصولات بارشی خانواده PERSIANN در مقیاس ماهانه (در بازه زمانی 2000 تا 2019) و با استفاده از 355 ایستگاه سینوپتیک واقع در سطح کشور ایران به انجام رسیده است. همچنین بررسی عملکرد منابع بارشی مذکور در اقلیم‌ها و شرایط توپوگرافیکی مختلف ایران از دیگر اهداف این تحقیق می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که منبع PERSIANN-CDR به علت استفاده از داده‌های جهانی GPCP جهت حذف اریب از داده‌ها از همبستگی بسیار زیادی با داده‌های مشاهداتی برخوردار می‌باشد و این در حالیست که متوسط شاخص CC در سطح کشور برای دو منبع PERSIANN و PERSIANN-CCs به ترتیب در حدود 49/0 و 51/0 است. تمامی منابع مذکور در مناطق شمال و شمال غربی کشور مقدار بارش را کم‎ برآورد می‌نمایند و این در حالیست که با حرکت به سمت جنوب و جنوب شرق کشور، مقدار بیش ‎برآوردی بارش با نرخ بیشتری افزایش صورت می‌گیرد. بررسی تاثیر ارتفاع بر عملکرد محصولات بارشی خانواده PERSIANN نیز نشان داد که در مناطق مرتفع (مناطق با ارتفاع 600 تا 2600 متر) و کم ارتفاع (کمتر از 600 متر)، بارش ماهواره‌ای و داده‌های زمینی به ترتیب از همبستگی بالا و پائینی برخوردار هستند. از نظر اقلیمی هم نتایج نشان داد که در اقلیم‌های مدیترانه‌ای، نیمه مرطوب و مرطوب عملکرد منابع بارشی مذکور در تخمین بارش نسبت به اقلیم‌های دیگر به مراتب بهتر می‌باشد. همچنین در اقلیم‌های خیلی مرطوب نوع A و B و خیلی خشک میزان خطا در برآورد بارش بالا بوده و میزان شاخص CC نیز پائین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Climate and Topographic Conditions on the Performance of PERSIANN Family Products over Iran

نویسندگان [English]

  • Asghar Azizian 1
  • Setareh Amini 2
1 Assistant Professor, Water engineering Dept., Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 MSc in Water Resources Engineering, Water engineering Dept., Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

One of the complicated variables in hydrological and meteorological processes is precipitation. During the past decades several attempts have been carried out to developed and provide precipitation products with different spatio-temporal resolutions. The PERSIANN family products which includes PERSIANN, PERSIANN-CCs and PERSIANN-CDR is one of the most important attempts to estimate rainfall based on remote sensing techniques and cloud thickness. This research assessed the efficiency and performance of PERSIANN family products at the monthly time scale over Iran using 355 synoptic stations. In addition, evaluating the effect of climate and topographic conditions on the performance of these products is another objectives of this study. Results indicated that PERSIANN-CDR, due to using GPCP dataset for removing bias, highly correlated with observed data, while the average correlation coefficient (CC) over Iran for PERSIANN and PERSIANN-CCs is 0.49 and 0.51, respectively. Moreover, all PERSIANN products tend to underestimate rainfall in north and north-west parts of Iran, while in the south and south-east parts of the country the rate of rainfall overestimation increases significantly. Findings on the effect of topographic conditions demonstrate that in the high elevation (between 600m and 2600m) and low elevation (lower than 600m) regions the correlation between ground-gauge observations and PERSIANN family products is high and low, respectively. The performance of these datasets in the Mediterranean, semi-humid and humid climate regions is better than other climate conditions. Also, in per-humid A, per-humid B and extra arid climate regions the relative bias (RB) in rainfall estimation is very high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall estimation
  • Remote-Sensing
  • Neural Network
  • PERSIANN family