تعداد مقالات: 712
601. بهینه‌سازی تبادل آب مجازی در شرایط مختلف کشش قیمتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ میرمحمد آزاد خراسانی؛ محمود اولاد قره گوز؛ علی محمدی


602. ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های آماری و محاسبات نرم در پیش‌بینی جریان رودخانه

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 201-206

حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ صاحبه عبدالهی


603. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش منطق فازی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 211-215

مسعود حیدری آقاگل؛ ابراهیم غلامی؛ حمیدرضا رستمی بارانی


605. مقایسه و ارزیابی روش‌های برآورد رسوب معلق با استفاده از دسته‌بندی داده‌ها (مطالعه موردی: ایستگاه‌های دوآب مرک، شیرگاه و کریکلا)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 187-193

لیلا غلامی؛ جبار هادی قورقی؛ زهرا عبدالهی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


607. تحلیل نهادی ساختار حکمرانی آب در ایران: مطالعه ی حوضه ی زاینده رود

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 184-197

آمنه یادگاری؛ علی یوسفی؛ امیر مظفر امینی


609. ارزیابی توزیع و رفتار اورانیوم در آبخوان ارومیه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 198-215

نسیم سهرابی؛ نصرالله کلانتری؛ وهاب امیری


612. تخمین تلفات جانی سیلاب‌های آنی در مناطق مسکونی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 236-246

مهدی کرباسی؛ علیرضا شکوهی؛ بهرام ثقفیان


613. استخراج منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی (IDF) در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک اصفهان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 217-227

حمیدرضا صفوی؛ شهاب الدین دادجو؛ گلنار نعیمی


615. بررسی اثر استفاده از تبدیلات موجک بر روی عدم‌قطعیت مدل‌های مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و ماشین یادگیری افراطی در زمینه پیش‌بینی میزان تقاضای آب شرب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

عبدالرضا کریمی؛ Mostafa Rezaali؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ عبدالرضا رسولی کناری


617. رفتارنگاری آشوبی رودخانه به کمک روش توسعه ی فضای فاز

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 221-225

محمد هادی فتاحی؛ محسن تراهی


619. گزارش فنی بررسی تأثیر ناحیه آب و هوایی بر میزان همبستگی تعدادی از پارامترهای هواشناسی با شاخص‌های خشکسالی هواشناسی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 194-197

مسعود یوسفی؛ حسین انصاری؛ ابوالفضل مساعدی؛ سیده زهرا صمدی


621. رویکرد شبیه‌سازی-بهینه‌سازی مبتنی بر فرامدل در طراحی بهینه سیستم انتقال آب بین حوضه‌ای

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 198-215

میلاد زمانی پور؛ مطهره سعادت پور؛ محمد باقر ذهبیون


622. استفاده از مدل RVA در تبیین رژیم اکولوژیکی رودخانه‌ها به منظور تعیین جریان زیست محیطی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 231-241

سمیه خان محمدی فلاح؛ علیرضا شکوهی


623. ارزیابی توزیع و منشأ آرسنیک در آبخوان‌های کارستی، مطالعه موردی چشمه شور کارستی گرو در شرق خوزستان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 216-225

منوچهر چیت سازان؛ سحر شاچری؛ سید یحیی میرزایی؛ سید طارق عبودی


624. استخراج و وزن دهی شاخص های معرف اصول حکمرانی آب کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 226-238

عادل دحیماوی؛ علی محمد آخوند علی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ سعید برومند نسب