تعداد مقالات: 718
526. توسعه منحنی فرمان انعطاف‌پذیر با رویکرد فازی در بهره‌برداری از مخزن

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 132-143

سارا حق بین؛ سعید علیمحمدی


527. اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان کمیجان استان مرکزی)

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 114-124

مریم بیات ورکشی؛ محمد فراهانی؛ محمد قبایی سوق


529. بررسی اثرات تغییراقلیم بر دما، بارش و خشکسالی‌های دوره آتی حوضه شادگان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-139

محمد علی نوده فراهانی؛ آنا راسخی؛ بهنام پرماس؛ عبدالرحمن کشوری


534. پایش و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی آب زیرزمینی در آبخوان‌های با بیلان منفی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

حمید سنگین آبادی؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور


538. بررسی فرآیند جذب زیستی توسط پودر مخروط کاج در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 158-161

علی شهیدی؛ فهیمه شریفان؛ عباس خاشعی سیوکی


540. تأثیر خشکسالی بر کیفیت و سطح آب زیرزمینی دشت قروه و چهاردولی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 153-165

فرخ اسدزاده؛ مهری کاکی؛ سینا شکیبا؛ بیژن راعی


541. ارزیابی و بهبود الگوریتم تشخیص پوشش سطح برف از تصاویر سنجنده MODIS

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 163-177

مسعود تصدیقیان؛ مجید رحیم زادگان


542. بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی دهانه های آبگیر مشبک تسمه ای در شبکه های سیلابروی شهری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 159-167

بهنام شفیعی ثابت؛ فرخنده موسی پور؛ سید علی موسوی


545. تاثیر گسل دورود بر هیدروژئولوژی آبخوان آبرفتی دشت دورود ـ بروجرد، لرستان.

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 167-181

فرشاد علیجانی؛ حمید رضا ناصری؛ میلاد امیرافضلی؛ عبدالوهاب شماسی


547. ارزیابی و کاربرد مدل های ترکیبی هوش مصنوعی برای تخمین هد پیزومتریک سد خاکی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 160-169

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ نازنین بهفر


550. تاثیر توابع کرنل بر شاخص خشکسالی ‏SPEI‏ و مشخصه‌های خشکسالی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 162-175

سیدمجتبی موسوی؛ علیرضا شکوهی