دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی کیفیت آب رودخانه حبله‌رود با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب سطحی ایران (IRWQISC) و روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

پویا متحدین؛ امیر عبدوس


2. ارزیابی کیفی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در شرایط خشک و تر، مطالعه موردی: حوضه غرب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

علی مریدی؛ محمدرضا باقری؛ امین زین العابدین؛ آرش نبی


3. حکمرانی آب و کاستی‌های آن در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

صادق جمالی؛ محسن عبدالهی


5. ارزیابی وضعیت حکمرانی ریسک سیل در ایران بر اساس رویکرد تدابیر سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

حسین شاکری رستمی؛ علی باقری؛ امیر سعدالدین


6. روند مکانی-زمانی بارش و دما در حوضه فرامرزی رودخانه ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

سعید مرید؛ مهراب نوری؛ نعمت‌الله کریمی؛ هوشنگ غلامی


7. ارائه یک رویکرد ساده برای مدیریت فشار و نشت در شبکه‌های توزیع آب واقعی با برنامه‌ریزی بهره‌برداری بهینه شیرها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

مهدی دینی؛ اصغر اسدی


8. چالشهای تقنینی در مدیریت خشکسالی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

مسعود فریادی؛ مجتبی لکزهی مقدم


10. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم در دو دهه گذشته و دو دهه آینده بر پارامترهای دما و بارش یخچال علم‌کوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سناریوهای CMIP5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

همایون مطیعی؛ امیر رضا مطیعی؛ سحر مرتاض هجری


11. تحلیل مالی پروژه آبرسانی از رودخانه شاهرود به دشت قزوین و ارزیابی آثار اقتصادی بالقوه آن در زیربخش کشاورزی حوضه مقصد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

ابوذر پرهیزکاری؛ ابو الفضل محمودی


12. هویت اجتماعی و برساخت مناقشات در بهره‌برداری از منابع آب مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

سیده سیمین میرهاشمی دهکردی؛ حجت میان آبادی؛ ابراهیم حاجیانی


13. حسابداران و افزایش بهره وری آب: تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

محمد نظری پور


14. اثر سامانه‌های بندالی بر خشکسالی‌های ایران( مطالعه موردی: آذر و دی 1393)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

داریوش رحیمی؛ ناهید آتشی؛ فاطمه بشیریان


16. مدل هارگریوز- سامانی تعدیل یافته بر مبنای ارتفاع در مناطق مرتفع ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

زهرا جلالی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ سودابه گلستانی


17. مواجهه با عدم‌قطعیت در مدیریت سیستم‌های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

بهاور دیلمی؛ حجت میان آبادی؛ امینه قربانی