دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش هنجارهای اخلاقی در مدیریت مشارکتی منابع آب محدوده توشن استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1400

بهناز یازرلو؛ علی شهیدی؛ محمدرضا فرزانه


2. گسترش فضایی شهر پرند با توجه به محدودیت منابع آب تا افق 2032: لزوم توجه دو سویه به برنامه‌ریزی فضایی و مدیریت منابع آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

بهاره ایمانی؛ محمدرضا شهبازبگیان


3. بکارگیری تکنیک توابع متعامد تجربی (EOF) در تحلیل داده‌های بارندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

مطلب بایزیدی


4. مدیریت اقتصادی-محیط زیستی اراضی زارعی با تاکید بر کاهش برداشت آب زیرزمینی در شرایط عدم قطعیت بارندگی: مطالعه موردی منطقه قره‌طغان نکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ فاطمه کشیری کلائی


5. ارزیابی عملکرد محصولات شبکه بندی بارش با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و توپوگرافی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

آرزو نظافت؛ علی مریدی؛ علی گرجی زاده؛ حسین یوسفی


6. هیدروژئوشیمی و ایزوتوپی چشمه‌های ملوسان و باروداب (شهرستان نهاوند) خروجی از آهک‌های کربونیفر- پرمین (معرف قدیمی‌ترین مخازن کارستی ناحیه سنندج- سیرجان در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

واحد کیانی؛ عباس اسماعیلی؛ فرشاد علیجانی؛ سارا کیانی


7. کاربست رویکرد شاخص‌محور در ارزیابی امنیت آبی حوضه دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

ثمین جباری قره باغ؛ حسین رضایی؛ علی باقری


8. مدیریت و بهره‌برداری تلفیقی از منابع‌آب‌ سطحی و زیرزمینی با استفاده از تکنیک سناریو‌نگاری، مطالعه موردی: دشت‌افزر-استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

سعید سپهری فر؛ محمدحسین گل محمدی؛ حمیدرضا صفوی


9. چگونگی کاربست نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده در تبیین الگوی مصرف آب خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

علی یوسفی


10. بررسی پتانسیل گیاهان بومی در گیاه‌پالایی فلزات سنگین و مواد مغذی در مخازن سدهای لتیان و لار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

فاطمه کاکویی دینکی؛ مهرداد چراغی؛ بهاره لرستانی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ عاطفه چمنی


11. ایجاد خودکار نواحی اندازه‌گیری مجزا در شبکه‌های توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم ساختار جامعه و الگوریتم ژنتیک با هدف توزیع عادلانه فشار شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

علیرضا صادقی؛ محمد مهدی جوادیان زاده؛ هادی پوردارا


12. ارزیابی ظرفیت برد منابع آب حوضه‌های آبریز با استفاده از رویکرد ترکیبی شبیه‌سازی و ارزیابی مبتنی بر شاخص؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

حمید محمدی سه دران؛ مجید دلاور؛ محمدرضا شهبازبگیان


13. ارزیابی مدل‌های هوش مصنوعی مبتنی بر درخت به منظور پیش‌بینی خطر سیل در بستر GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1400

سید احمد اسلامی نژاد؛ مبین افتخاری؛ سعید محمودی زاده؛ محمد اکبری؛ علی حاجی الیاسی


14. پایش تغییرات مکانی-زمانی آلبدوی سطح دریاچه ارومیه با استفاده از داده‌های سنجنده MODIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

سمیه سیما؛ امیر درزی


15. ارزیابی تاب آوری هیدرولیکی و زمان بازگشت شبکه توزیع آب شهر صدرا در برابر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

علیرضا نریمان؛ محمد هادی فتاحی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمد صادق صادقیان


16. تعیین منشأ دی‌اکسید کربن محلول در آب‌های زیرزمینی با استفاده از هیدروژئوشیمی و مدل‌سازی ایزوتوپی کربن (مطالعه موردی: آبخوان گاریز، جنوب غرب استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

حسین پارساصدر؛ حمید رضا ناصری؛ فرشاد علیجانی


17. توسعه یک مدل جدید ترکیبی احتمالاتی کلاس مبنا برای پیش‌بینی بارش ماهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

فرشته مدرسی


18. امکانسنجی توسعه مدل بیلان آبی مبتنی بر اطلاعات بزرگ مقیاس دورسنجی تبخیرتعرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

سیده رحیمه موسوی؛ سعید عباسی؛ محسن ناصری


19. بررسی کیفیت آب رودخانه حبله‌رود با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب سطحی ایران (IRWQISC) و روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

پویا متحدین؛ امیر عبدوس


20. ارزیابی کیفی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در شرایط خشک و تر، مطالعه موردی: حوضه غرب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

علی مریدی؛ محمدرضا باقری؛ امین زین العابدین؛ آرش نبی


21. حکمرانی آب و کاستی‌های آن در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

صادق جمالی؛ محسن عبدالهی


23. ارزیابی وضعیت حکمرانی ریسک سیل در ایران بر اساس رویکرد تدابیر سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

حسین شاکری رستمی؛ علی باقری؛ امیر سعدالدین


24. روند مکانی-زمانی بارش و دما در حوضه فرامرزی رودخانه ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

سعید مرید؛ مهراب نوری؛ نعمت‌الله کریمی؛ هوشنگ غلامی