دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تعیین حریم کیفی چاه های آب شرب با درنظر گرفتن پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1397

محمد قدیر زمانی مقدم؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی


2. ارزیابی عملکرد مدل های رگرسیونی پانلی در برآورد رابطه بین آب و ارزش افزوده کشاورزی کشورهای حوضه رودخانه مرزی ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1398

محمود رشیدی؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل پیش بهار


3. مکانیابی نقاط برداشت مناسب آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق GIS ،DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ANP (مطالعه موردی: حوضه آبریز دشت اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1398

سیدسعید راثی نظامی؛ علی دلیر؛ الناز شرقی


4. تحلیل اثربخشی سناریو های احیای دریاچه ارومیه با استفاده از شبیه‌سازی پویایی سیستم ها مبتنی بر مدل شکار و شکارچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1398

سید ارشاد برحق؛ مهدی ضرغامی؛ یوسف علیزاده گورچین قلعه؛ محمدرضا شهبازبگیان


5. ارزیابی سیاست‌های مدیریتی حفظ همزمان منابع آب زیرزمینی و معیشت کشاورزان با استفاده از پویایی سیستم و نظریه بازی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

حامد مازندرانی زاده؛ معصومه السادات هاشمی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ مهدی ضرغامی


6. مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست‌پالایی آلودگی‌های نفتی در آب زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

سمیه جنت رستمی؛ مجید خیاط خلقی؛ حسینعلی علیخانی؛ عبدالحسین هورفر؛ کورش محمدی


7. کاربرد مدل یکپارچه SWAT-MODFLOW جهت مدل‌سازی هم‌زمان آب‌های سطحی و زیرزمینی در راستای بهبود وضعیت سامانه منابع آبی در مقیاس حوضه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1398

سجاد نایب؛ سامان جوادی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب


8. مدل‌سازی سیستم منابع آب تالاب هورالعظیم/هورالهویزه با رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1398

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ نرگس خاتون دولت‌آبادی؛ عباس روزبهانی


9. ارزیابی پیوسته و احتمالاتی پیش‌بینی‌های بلندمدت بارش مدل‌های همادی آمریکای شمالی (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کرخه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

محمد فلاح کلاکی؛ مجید دلاور؛ اشکان فرخ‌نیا


10. تحلیل عدم‌قطعیت حداکثر سیلاب محتمل حوضه سد بختیاری به علت عدم‌قطعیت در مقدار حداکثر بارش محتمل، دمای هوا و آب معادل برف اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

حسین فتحیان؛ علی محمد آخوندعلی؛ محمدرضا شریفی


11. تاثیر شرایط اقلیمی و توپوگرافیکی سطح زمین بر عملکرد محصولات بارشی خانواده PERSIANN در سطح ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

اصغر عزیزیان؛ ستاره امینی


12. بررسی و تعیین روند تغییرات تراز آب‌زیرزمینی با استفاده از تبدیل موجک گسسته و آزمون‌های ناپارامتریک (مطالعه موردی: دشت آذرشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

کیومرث روشنگر؛ وحید نورانی؛ مهری دولتشاهی


13. ارزیابی اثر متغیرهای تاثیرگذار بر پیش‌بینی سیلاب واریزه‌ای با استفاده از مدل شبکه بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

مهسا شیخ کاظمی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ جابر سلطانی؛ عباس روزبهانی؛ میترا تنهاپور


14. مدلسازی اقدامات مدیریتی در کنترل افت سطح تراز آب زیرزمینی (دشت هشتگرد، استان البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1398

افسانه شهبازی؛ فرشید صفری؛ حامد کتابچی


15. امکان سنجی ساخت و ارزیابی یک سنسور رطوبت‌سنج در بافت‌های متفاوت خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

بیتا مروج الاحکامی؛ مرضیه باغشاهی


16. شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی ریزجلبک های عامل بو و طعم بد آب شرب گرمسار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

Bahareh Nowruzi؛ مریم منصف شکری


17. بررسی منابع آب قابل دسترس در استان کرمان به وسیله پیاده سازی سناریو های تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

نوید جلال کمالی؛ رضا ایرانمنش؛ امید طیاری


18. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


19. ارزیابی یکپارچه سامانه‌های منابع آب مبتنی بر نگرش سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

مرضیه ثمره هاشمی؛ علی باقری


20. مروری تاریخی بر ابعاد اجتماعی تدوین قوانین آب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

مهشید طالبی صومعه سرایی؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد فاضلی


21. مسائل، راهبردها، و راهکارهای علم و فناوری در استفاده بهینه از منابع آب در مقیاس مزرعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

نادر حیدری


22. ارزیابی خطر بوم‌شناسی نشانگر مولکولی تخلیه فاضلاب (LASs) در رودخانه‌‌ عباس‌آباد همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

فائزه جعفری؛ نسرین حسن زاده


23. بررسی هیدرو شیمیایی چشمه های گوگردی خوزستان با استفاده از آنالیزهای آماری چند متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

سید طارق عبودی؛ منوچهر چیت سازان؛ عباس چرچی


24. ارزیابی سیاست‌های مدیریت منابع آب در حالت وجود اطلاعات ناقص با استفاده از بازی علامت‌دهی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

حمیدرضا صفوی؛ زهره سادات احمدی؛ رضا کراچیان


26. تعهد به ترمیم منابع و تأسیسات آبی و جبران خسارت زیان‌دیگان پس از مخاصمات مسلحانه در حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1399

مصطقی فضائلی؛ مهناز رشیدی


27. تحلیل ابعاد مأموریت هیدرولیکی در هیدروپلیتیک ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ ابراهیم حاجیانی