دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل اثربخشی سناریو های احیای دریاچه ارومیه با استفاده از شبیه‌سازی پویایی سیستم ها مبتنی بر مدل شکار و شکارچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1398

سید ارشاد برحق؛ مهدی ضرغامی؛ یوسف علیزاده گورچین قلعه؛ محمدرضا شهبازبگیان


2. ارزیابی سیاست‌های مدیریتی حفظ همزمان منابع آب زیرزمینی و معیشت کشاورزان با استفاده از پویایی سیستم و نظریه بازی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

حامد مازندرانی زاده؛ معصومه السادات هاشمی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ مهدی ضرغامی


3. مدل‌سازی سیستم منابع آب تالاب هورالعظیم/هورالهویزه با رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1398

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ نرگس خاتون دولت‌آبادی؛ عباس روزبهانی


4. ارزیابی اثر متغیرهای تاثیرگذار بر پیش‌بینی سیلاب واریزه‌ای با استفاده از مدل شبکه بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

مهسا شیخ کاظمی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ جابر سلطانی؛ عباس روزبهانی؛ میترا تنهاپور


5. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


6. تحلیل عدم قطعیت ناشی از کاربرد روش‌های مختلف برآورد نفوذ بر عملکرد مدل بارش-رواناب HEC-HMS با استفاده از الگوریتم GLUE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سارا رودکی؛ اصغر عزیزیان


7. طراحی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل آسیب پذیری در محدوده شعاع موثر چاه‌های پایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1399

حسین یوسفی؛ مونا جمال امیدی؛ علی مریدی


8. جانمایی بهینه حسگرهای کنترل کیفیت آب در شبکه توزیع بر مبنای تغییرات دینامیک پارامترهای کیفی متداول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1399

مطهره سعادت پور؛ علیرضا شهمیرنوری


9. تئوری شناسایی محدوده‌ی نشت در نواحی مجزای مجازی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

محمدرضا شکفته؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ جعفر یزدی


10. اولویت‌بندی بازرسی شبکه های جمع‌آوری فاضلاب براساس شاخص‌های سازه‌ای، هیدرولیکی و محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

مسعود تابش؛ امیر زندیه؛ احمد شفیعی؛ بردیا روغنی


11. استخراج مساحت بحرانی و بررسی ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی و اقلیمی حوضه‌های آبریز درجه‌ دوم و سوم ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

کیارش احسانی؛ محمد دانش یزدی


12. تحلیل عدم قطعیت پارامترها با روش مونت-کارلو برای پیش‌بینی سیل با بکارگیری بارش و دمای هوا پیش‌بینی‌شده با مدل WRF در حوضه دز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1399

حسین فتحیان؛ محمدعلی مهرعلی پور؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ نرگس ظهرابی؛ الهام مبارک حسن


13. بررسی عمکلرد مدل هیبریدی ماشین بردار پشتیبان-الگوریتم گیاهان مصنوعی در تخمین جریان روزانه رودخانه ها(مطالعه موردی:حوضه دز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

رضا دهقانی؛ حسن ترابی پوده؛ حجت اله یونسی؛ بابک شاهی نژاد


14. مرروی بر چارچوب مفهومی چرخه تعاملاتی و فرآیند مدلسازی مورد استفاده در حوزه مدیریت آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ هانیه صفرپور


15. ارزیابی آثار بالقوه خشکسالی هیدرولوژیکی بر وضعیت کشاورزی، بازده درآمدی و مصارف آبی کشاورزان استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابو الفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


16. تأثیر کم آبیاری بر قیمت آب آبیاری و بهره وری آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

فریماه امیدی؛ مهدی همایی


17. تحلیل عدم قطعیت شبیه‌سازی منحنی‌های شدت مدت فراوانی در سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از مدل‌ مولد آب و هوا (مطالعه موردی: تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

رویا حبیب نژاد؛ علیرضا شکوهی