دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اثر سامانه‌های بندالی بر خشکسالی‌های ایران( مطالعه موردی: آذر و دی 1393)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

داریوش رحیمی؛ ناهید آتشی؛ فاطمه بشیریان


2. واسنجی چندمنظوره مدل SWAT در برآورد رواناب، تبخیرتعرق و عملکرد محصولات (مطالعه موردی: دشت مهاباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

امید رجا؛ مسعود پارسی نژاد؛ مسعود تجریشی


3. ناحیه‌بندی مناطق مستعد سیلاب توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهینه‌سازی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

نوید جلال کمالی؛ سید میثم میرکاظمی؛ محسن ایراندوست


4. ارزیابی و تحلیل دبی اوج با دوره بازگشت‌های مختلف برای رودخانه بشار با استفاده از مدل HEC-HMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

طاهره کاظمی؛ مهدی فاضلی؛ محسن فرزین


5. اندازه گیری ابر کارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های تصادفی در شرکتهای آب و فاضلاب استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

بهرام فتحی


6. ارزیابی ظرفیت سازگاری قوانین آب ایران نسبت به تغییرات محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

مهسا قطبی زاده؛ علی باقری؛ غلامرضا مدنیان


7. مقایسه عملکرد روش هیبرید دینامیکی - آماری با روش دینامیکی برای ریزمقیاس نمایی داده‌های بارش CMIP5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

محمد نکوآمال کرمانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ عباس روزبهانی؛ محمد رضا محمدپور


8. تحلیل فراوانی منطقه‌ای ناایستا رویدادهای حدی حداکثر بارش 24-ساعته در غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

پوریا محیط اصفهانی؛ رضا مدرس