موضوعات = جامعه شناسی آب
تعداد مقالات: 7
1. مروری تاریخی بر ابعاد اجتماعی تدوین قوانین آب در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 174-196

مهشید طالبی صومعه سرایی؛ محمدسعید ذکایی؛ محمد فاضلی


2. «بانکداری اجتماعی آب»، بازتعریف رژیم های حکمرانی آب

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 425-437

محمد قربانیان کردآبادی؛ مهدی فصیحی هرندی؛ عبدالمجید لیاقت


3. چالش‌های همکاری قلمرویی در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی مشترک: با روش نظریه‌‌ی داده‌بنیاد

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 104-123

مجید لباف خانیکی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


5. واکاوی علّی رفتارهای حفاظت از آب کشاورزان مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 80-91

میثم منتی زاده؛ غلامحسین زمانی


6. ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه‌ آبریز طشک – بختگان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 115-127

سامان مقیمی بنهنگی؛ علی باقری؛ لیلی ابوالحسنی