موضوعات = جامعه شناسی آب
تعداد مقالات: 5
3. واکاوی علّی رفتارهای حفاظت از آب کشاورزان مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 80-91

میثم منتی زاده؛ غلامحسین زمانی


4. ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه‌ آبریز طشک – بختگان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 115-127

سامان مقیمی بنهنگی؛ علی باقری؛ لیلی ابوالحسنی