موضوعات = هیدرولیک
تعداد مقالات: 8
3. ارزیابی و کاربرد مدل های ترکیبی هوش مصنوعی برای تخمین هد پیزومتریک سد خاکی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 160-169

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ نازنین بهفر


4. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر مقیاس سرریز داخلی بر مشخصات هیدرولیکی سرریزنعل اسبی مدرن

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 274-278

وحید حسن زاده وایقان؛ میرعلی محمدی


5. مدل عددی جریان و انتقال رسوبات معلق در مخزن سد پاره سنگی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-69

آرش نجاتی؛ مجید حیدری؛ جلال صادقیان؛ رسول دانشفراز


7. پیش بینی پهنه سیلاب های با دوره بازگشت مختلف با استفاده از مدل هیدرولیکی دو بعدی LISFLOOD-FP

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 190-195

محمد اوژن؛ عبدالرضا بهره مند؛ واحدبردی شیخ؛ چوقی بایرام کمکی


8. بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی دهانه های آبگیر مشبک تسمه ای در شبکه های سیلابروی شهری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 159-167

بهنام شفیعی ثابت؛ فرخنده موسی پور؛ سید علی موسوی