موضوعات = هیدرولوژی
تعداد مقالات: 48
1. تخمین فواصل پیش‌بینی در ریزمقیاس‌نمایی مدل‌ گردش عمومی جو بر پایه شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1398

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ ناردین جباریان پاک نژاد


2. واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1398

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا


3. ارزیابی آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کمک مدل GLEAM

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

مصطفی بنی طالبی دهکردی؛ حسین رضایی


4. بررسی کارایی مدل SWAT در تعیین مؤلفه‌های بیلان آب حوضه ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهرگرد سمیرم)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

علی طالبی؛ زهرا نوری؛ محمد امین اسدی


5. پیش بینی رسوب معلق با استفاده از داده های هیدرولوژیک و هیدروژئومورفیک در مدل های هوشمند

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

هانیه اسدی؛ کاکا شاهدی؛ ری سایدل؛ سید مصطفی کلامی هریس


7. ارزیابی کارآیی مدل SRM و HBV در شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در حوزه آبخیز بوجین

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

محمد مهدی ارتیمانی؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور


8. شبیه سازی شاخص های RDI و SPEI در ایستگاه های فاقد آمار کافی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

محمد مهدی مقیمی؛ فرزانه خواجه ای؛ محمد رضا محمودی


11. ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی شاخص‌های فصلی منحنی تداوم جریان (FDCSI) طی چهار دهه در حوزه دریاچه نمک

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

زهرا شیخ؛ محمد رضا یزدانی؛ علیرضا مقدم نیا


13. تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی در غرب حوضه هامون-جازموریان.

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 140-150

افشین جهانشاهی؛ کاکا شاهدی؛ کریم سلیمانی؛ علیرضا مقدم نیا


14. شبیه سازی رواناب در حوضه بالادست هلمند افغانستان با استفاده از واسنجی چندهدفه و مدل مفهومی FLEX

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 120-130

آرتمیس رودری؛ فرزاد حسن پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مجید دلاور


16. پیش‌بینی رواناب با استفاده از مدل‌های جعبه سیاه و خاکستری

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 204-219

سید مرتضی سیدیان؛ مهسا باقرپور؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ امین محمدی


17. پیش‌بینی تراز سطح آب مخزن سد با استفاده از روش ماشین هوشمند نظارت شده، مطالعه موردی: سد امیرکبیر کرج

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 15-30

محمود محمد رضاپور طبری؛ محمد مهدی ملک پور شهرکی


19. کاهش خطای شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب با بکارگیری تکنیک داده گواری در مدل هیدرولوژیکی SWAT

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 85-102

میلاد مهرپرور؛ کیوان اصغری؛ محمد حسبن گل محمدی


20. ارزیابی عدم قطعیت مدل سیلاب شهری SWMM با استفاده از روش GLUE مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری کلان‌شهر تبریز

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 103-117

محمد کبارفرد؛ رامین فضل اولی؛ مهدی ضرغامی؛ ابوالفضل اکبرپور


21. توسعه مدل جامع حوضه آبریز کارستی به منظور برآورد و تدقیق مولفه‌های بیلان آبی

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 133-145

محمدرضا عینی؛ سامان جوادی؛ مجید دلاور


24. انطباق سنجی خواص ژئومورفولوژیک حوضه آبریز و ویژگیهای چند فراکتال شکل آبراهه

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 339-451

محمد هادی فتاحی؛ ساره کامیاب


25. علم جدید هیدرولوژی اجتماعی: در جستجوی درک مفهوم هم‌تکاملی انسان و آب

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 483-488

شیوا قلی زاده سرابی؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی