موضوعات = هیدرولوژی
تعداد مقالات: 66
1. عدم قطعیت در محاسبه شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی با کاربرد توزیع گاما (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

مریم جمال؛ حسین ابراهیمی؛ حبیب موسوی جهرمی


2. کاربرد رهیافت تخصیص پارامتر در مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز با مدل توزیعی-فیزیکی MIKE SHE (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت، استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

ابوالفضل زرقی؛ عبدالرضا بهره مند؛ واحدبردی شیخ


3. مقایسه مقیاس مکانی دبی حداکثر لحظه ای در حوضه دریای خزر و حوضه کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

مصطفی رحیمی؛ رضا مدرس؛ سعید سلطانی


4. ارزیابی کارایی مدل WRF-Hydro در توسعه سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیلاب (مطالعه موردی حوضه آبریز کشکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

سمیه ایمانی


5. تحلیل فراوانی چندمتغیره دبی اوج، بار رسوب معلق و بستر در حوضه کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1399

علیرضا کیهانی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حسین فتحیان


7. مروری بر مطالعات هیدرولوژی اجتماعی در جهان

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 222-244

آناهیتا جباری؛ باقر حسین پور


8. پیش بینی خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و کشاورزی مبتنی بر روش موجک در تهران

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 120-132

محمدحسین مشایخی؛ محمود ذاکری نیری


9. مدل‌های جمعی تعمیم یافته جهت تحلیل فراوانی نا ایستای سیل

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 376-387

پوریا محیط اصفهانی؛ رضا مدرس


10. تحلیل فراوانی سه ‌ متغیره مشخصه ‌ های خشکسالی‌ ها در شرق ایران با استفاده از توابع مفصل تودرتو

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 202-213

ذبیح الله خانی تملیه؛ حسین رضایی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


11. ارزیابی آثار بالقوه خشکسالی هیدرولوژیکی بر وضعیت کشاورزی، بازده درآمدی و مصارف آبی کشاورزان استان تهران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 151-163

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابو الفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


12. تأثیر الگوهای پیوند از دور بر پیش بینی نوسانات آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت گرمسار)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 178-191

زهرا عزیزی؛ محمد رضا یزدانی؛ محمدکیا کیانیان


15. تحلیل عدم قطعیت پارامترها با روش مونت-کارلو برای پیش‌بینی سیل با بکارگیری بارش و دمای هوا پیش‌بینی‌شده با مدل WRF در حوضه دز

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 115-131

محمدعلی مهرعلی پور؛ حسین فتحیان؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ نرگس ظهرابی؛ الهام مبارک حسن


18. شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه شازند با استفاده از مدل توزیعی WetSpa

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 230-242

مروارید یونسی فرد؛ شهلا پایمزد؛ مهدی رحیمی


20. واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-67

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا


21. ارزیابی آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کمک مدل GLEAM

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 144-154

مصطفی بنی طالبی دهکردی؛ حسین رضایی


22. پیش بینی رسوب معلق با استفاده از داده های هیدرولوژیک و هیدروژئومورفیک در مدل های هوشمند

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 105-119

هانیه اسدی؛ کاکا شاهدی؛ ری سایدل؛ سید مصطفی کلامی هریس


25. ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی شاخص‌های فصلی منحنی تداوم جریان (FDCSI) طی چهار دهه در حوزه دریاچه نمک

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 39-56

زهرا شیخ؛ محمد رضا یزدانی؛ علیرضا مقدم نیا