موضوعات = آب شهری
تعداد مقالات: 12
1. مروری بر روش‌های تحلیل اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

احسان یوسفی خوش قلب؛ ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ هانی غمخوار


3. تئوری شناسایی محدوده‌ی نشت در نواحی مجزای مجازی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 47-62

محمدرضا شکفته؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ جعفر یزدی


4. مرروی بر چارچوب مفهومی چرخه تعاملاتی و فرآیند مدلسازی مورد استفاده در حوزه مدیریت آب شهری

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 63-79

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ هانیه صفرپور


6. شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی ریزجلبک های عامل بو و طعم بد آب شرب گرمسار

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 146-155

بهاره نوروزی؛ مریم منصف شکری


7. تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-54

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


8. پایش داده‌های جریان در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 62-77

ایمان مصلحی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


10. بررسی رابطه مهندسی ارزش و میزان کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 268-277

رضا شافعی؛ خدیجه کریمی؛ سید محمد موسوی جد؛ حیدر محمدی