موضوعات = آب شهری
تعداد مقالات: 10
1. مرروی بر چارچوب مفهومی چرخه تعاملاتی و فرآیند مدلسازی مورد استفاده در حوزه مدیریت آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ هانیه صفرپور


2. تئوری شناسایی محدوده‌ی نشت در نواحی مجزای مجازی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

محمدرضا شکفته؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ جعفر یزدی


3. جانمایی بهینه حسگرهای کنترل کیفیت آب در شبکه توزیع بر مبنای تغییرات دینامیک پارامترهای کیفی متداول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1399

مطهره سعادت پور؛ علیرضا شهمیرنوری


4. شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی ریزجلبک های عامل بو و طعم بد آب شرب گرمسار

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 146-155

بهاره نوروزی؛ مریم منصف شکری


5. تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-54

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


6. پایش داده‌های جریان در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 62-77

ایمان مصلحی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


8. بررسی رابطه مهندسی ارزش و میزان کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 268-277

رضا شافعی؛ خدیجه کریمی؛ سید محمد موسوی جد؛ حیدر محمدی